© ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Αυτή η ιστοσελίδα είναι πνευματική ιδιοκτησία της Έλεν Β. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται είναι είτε της ιδίας (όταν αυτό αναγράφεται ρητώς), είτε τρίτων (όπου επίσης αναφέρεται ευκρινώς η πηγή) και έχουν ευρεθεί στο διαδίκτυο.
Οι εικονογραφήσεις της ιστοσελίδας έγιναν με γραφικά που βρέθηκαν στο pinterest και την κυριότητά τους έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες/δημιουργοί τους.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή των κειμένων ή μέρος αυτών χωρίς τη γραπτή άδεια της συντάκτριας.
Το περιεχόμενο του blog Καρυδότσουφλο, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από την συντάκτρια του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση. Αν θεωρείται ότι κάτι σας προσέβαλε και θέλετε να αφαιρεθεί, παρακαλώ επικοινωνήστε με την συντάκτρια.
Ουδεμία ευθύνη φέρει το blog για απόψεις και γνώμες που αναπτύσσονται μέσω σχολιασμού.

 Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό το δικτυακό τόπο, με σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

Copyright © 2016 by Elen B
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. 
Illustrations and graphics were found on Pinterest and credits belongs only to their owners! If you wish something to be removed from this blog, please inform the owner.
Thank you